Kapříci na cestách

...... inspirace na cesty a výlety

Když cihly vyprávějí svůj příběh

Kruhová cihelna hraběte Augusta Merveldta z roku 1921 je více než zajímavým industriálním objektem v autentické podobě s expozicí o historii cihlářství a ukázkou výroby a vypalování cihel v kruhové peci typu Hoffman. Objekt je unikátně zachován ve své hmotové i materiálové struktuře tj. vč. vypalovací pece a původní dřevěné nástavby pro „zauzlovávání“ a sušení cihel.

Cihelna v minulosti patřila pod velkostatek a panství bělohradského hraběte Augusta Merveldta, jenž nechal cihlářské objekty v roce 1921 postavit podle plánů Theodora Kleina. Z téhož roku je i 40 m vysoký komín. Výroba cihel zde byla ukončena v roce 1962 a cihelnu pak využívalo zemědělské družstvo jako sušárnu obilí. V roce 2009 cihelnu koupil Ing. arch. Martin Pour, který cihelnu postupně zachraňuje.

Kapříci doporučují všem koho zajímají staré technické památky, těm kdo se v klidu rádi kochají a nechávají okouzlit umem našich předků a jejich vynalézavostí. A perlička pro příště a pro dobrodruhy :)  To si vezmeme sebou staré oblečení na převlečení a prolezeme si cestu z pecí až do komína – což je zde uskutečnitelné!

Příběh zdejší památky slovy zachránce Martina Poura v médiích zde, dále zde a zde.