Kapříci na cestách

...... inspirace na cesty a výlety

Bonifacio - úchvatná přírodní scenerie

Den strávený v úzkých uličkách města, na strmých skalách, procházkou podél pobřeží či projížďkou na lodi patří k nezapomenutelným zážitkům. Kromě světově proslulé scenérie bělostných útesů však městečko nabízí spoustu dalších tipů. Dominantou je citadela z počátku patnáctého století, kterou vystavěli aragonští dobyvatelé. Proslulých je 187 schodů, které vedou od mořského pobřeží až nahoru do pevnosti a překonávají přitom převýšení 60 metrů.

Voda – živel který utvářel útesy i kulisy města

V dobách obléhání města si jeho obyvatelé museli vystačit se skromnými zásobami vody, vystavěli proto rafinovanou síť vodních kanálů a akvaduktů, které návštěvníka potkávají téměř na každém kroku. Některé obloukové pilíře vedou i ve výši prvních pater nad úrovní ulice a spojují tak její obě strany, zatímco vytvářejí vítaný stín před všudypřítomnými slunečními paprsky. Všechny tyto vodní cesty se sbíhají v jednom místě, nádrži u kostela sv. Marie. Kostely jsou koneckonců dalšími pamětihodnostmi, které rozhodně stojí za návštěvu. Bonifacio se svou malebnou architekturou, úzkými uličkami a typickou atmosférou, si zkrátka zamiluje každý, kdo ho někdy navštívil.

Fakta a zajímavosti

  • 7 000 př.n.l. -  datováno první osídlení (Kostrua "Dámy z Bonifacia")
  • Podle bájí se tady před bouří dokonce ukryl antický hrdina Odysseus. Podle Homéra se tady však dlouho nezdržel, neboť zdejší obyvatelé, obři Laistrygoni, byli kanibalského založení.
  • 9 . století n.l.  - získává město dnešní název dle toskánského markýze Bonifáce
  • 1,5 × 2 km – je rozloha centra města tehdy budovaného jako citadela
  • 12. století - obehnali město hradbou v délce asi 3 km Janované
  • 1270 – vystavěn kostel Église Sainte-Dominique
  • 15. stol vybudovány vyhlášené Aragonské schody 187 schodů

dalčí zajímavosti a fakta o Bonifaciu se můžete dozvědět zde